Констанца – Агиджя – Текиргьол – Ефорие Норд – Костинещ – Олимп – Нептун – Мангалиа

49 km, 2:00km

Маршрутът тръгва от Констанца – южния изход към Агиджя. Между Ефорие Ноед и Ефорие Суд трасето преминава през постоянни спускания и катерения (км 3,4, 27 м надморска височина, -1,3% наклон и 6.7 км, 17 метра надморска височина, 6,6% наклон) трасето си проправя път през сухата част, която разделя Езерото Текиргьол и Черно море.
След като напусне Ефорие Суд, следва значително спускане, като височината намалява от
34 м (км 10.5, -0.5% наклон) на 5 м (км 13.3, -0.9% наклон).
След влизането в Костинещ (16.5 км, 16 м надморска височина, наклон -0.5%) и до излизането от Скиту (км 21.3, 22 м надморска височина) маршрутът прави две спускания и изкачвания с разлика в надморската височина над 14 м и минава край езерото Костинещ.
От Скиту трасето се спуска бавно, без големи разлики в надморската височина, заобикаляйки десния бряг на езерото
Тътълъджяк (между км 25.3-27.4) преди курорта Олимп между 30,4 и 32.2 км. маршрута пресича дигата на Нептун, която разделя езерата Нептун I, Нептун II, Тисмана от Черно море.
След напускане на Нептун, започва нова порция изкачва, което стига в близост до изхода на Юпитер (32,4 км, 16 метра височина, 1,2% наклон), частта, където започва ново спускане с малка разлика в надморската височина.
От км 35,2 до 36,4, маршрутът пресича плажа Сатурн-Венера, който разделя блатото Сатурн от Черно море, като трасето приключва в Мангалия (км 39.3, 1 м надморска височина, наклон -0.3%) в близост до градския парк.