Калафат – Четате – Униреа – Караула – ДЖщбега – Перисор – Радожан – Крайова

 

120 km, 4:45 h

Маршрутът започва от брега на река Дунав в Общински парк Калафат (47 м надморска
височина, 1.2% наклон) и се насочва към североизточния изход на града.
Маршрутът следва дунавския курс нагоре по течението, съответно границата между равнината и третата тераса на Дунав. Тя се изкачва бавно, без големи височини, минавайки край езерата: Балта Голенци (км 10.4, 67 м надморска височина, -0.6% наклон), езеро Мъглавит (км 15.5, 76 м надморска височина, 1% наклон), Фонтана на Бан (км 19.6, 71 м надморска височина, -1.5% наклон). От Cetate (км 25.3, 79 м надморска височина, 0.2% наклон), маршрутът се изкачва бавно, минавайки през Униря и Караула. На входа на Караула (км 43, 108 м надморска височина, 1.3% наклон), започва интензивна катереща част, която маркира преминаването между равнината Деснъшую и Пиемонтул Бълъчицей.
След това изкачване, маршрутът започва да се спуска, следвайки 3 участъка на спускане и изкачване при пресичането на езерото Корну (км 50.3, 160 м надморска височина, 1.1% наклон), село Корлате (км 56.9, 117 м надморска височина, -0.3% наклон) и Извоаре (км 61.6, 125 м надморска височина, 3.4% наклон).
Оттук трасето бавно се спуска, без големи височини, до изхода на община Перишор
(км 78.7, 101 м надморска височина, 0.3% наклон). Тук има част на интензивно катерене , маркираща преминаването през гората между Перишор и Радован (между км 80.6 и 84.2), последвана от стръмно спускане към село Радован и пресичането на Деснъцуюлуй (км 87.5, 84 м надморска височина, 0.5% наклон).
От изхода на Радован започва нов участък от интензивно катерене, като маршрутът минава около границата на гората от края на селото (км 90.8, 156 м надморска височина, 0.1% наклон) и остава на сравнително равен чак до село Подари.
Преди Подари, на км 106.3 (166 метра надморска височина, -0.1% наклон) започва низходяща част, която маркира преминаването между полето Салкуца и долината на река Жиу. След пресичането и (км 109.6, 72 м надморска височина, -0.5% наклон), маршрутът стига крайната си точка – Парка Ромънеску в Крайова (км 114.5, 79 м надморска височина, 0.7% наклон).

КРАЙОВА – СЛАТИНА

Крайова – Гречещи – Унгурени – Балдовинещи – Балш – Раковица – Брънковени – Пиатра олт – Слътиоаръ – Слатина

Маршрутът започва от Университета в Крайова (106 м надморска височина и наклон -1,1%) и продължава на североизток от града, към Гречещи. На излизане от града, при пресичане на северната тангента на Крайова, има изразено изкачване, от около 1 км, точката на максимално усилие е при км 4.3, където наклонът е 10,6% (150 м надморска височина ). Белведере точка – в края на тази катереща част можете да се насладите на панорамата на Крайова; След Крайова трасето остава относително равно до Герчещи (км 8.8, 192 м надморска височина, 0% наклон). Частта от маршрута, която пресича Герчещи, е спускане, дължащо се на долината на река Теслуй. Мостът, прекосяващ Теслуй, се намира на височина от 163 м (км 10.1, наклон 0.1%). След преминаване над река Теслуй следва интензивно катерене стигащо в близост до село Унгурени, където е максималната надморска височина на маршрута на 211 м, при км 14.8, (0,5% наклон). От входа на Унгурени (км 15.4, 200 м надморска височина, наклон -4,3%), маршрутът следва низходящ наклон и продължава бавно по долините, преминаващи Бъляса и Болдовинещи, за да стигне до Балш (км 32, 127 м надморска височина, -0.6% наклон). На това място трасето пресича река Олтец и продължава по левия бряg на реката, по течението й. Белведере точка – забележителностите на Балш. Участъка на спускане е прекъснат от преминаването обратно на десния бряг на река Олтец и изкачване към село Раковица (при км 37.6). След това изкачване, трасето продължава в леко спускане до село Добрун (от км 44.8 до 48.8), когато преминаването на няколко долини води до няколко интензивни катерения и спускания. От тази точка и чак до село Фълкою (км 62, 89 м надморска височина, наклон 0,6%), маршрута следва река Олтец и продължава в бавно спускане. Във Фълкою трасето пресича Олтец и се запазва сравнително равно до село Осика де сус. Тук пътят следва вливането на река Олтец в Олт и се появява последната част на катерене, с височина разликата от 20 метра (км 66.9). От Осика де сус до Пиатра-Олт, маршрутът е сравнително равен и следва границата между долината и терасата на река Олт. При км 77.8 (126 м надморска височина, наклон 0.4%) трасето достига последната точка на снижаване (около 20 м височина), преминавайки през село Слътитоара. След излизане от Слътитоара, по национален път 65, маршрутът пресича моста на река Олт, преди град Слатина, където е крайната точка на входа на града, близо до църквата Св. Николае. Белведере точка – туристически забележителности Слатина; връх Градиате (панорама към Слатина и долината на Олт).