Калафат – Пойана маре – Раст – Бъилещ – Джюрджица – Валя Станкулуй – Мурта – Данеци – Добротещи – Зворска – Редя – Каракал

152 km 6 h 20 min

Маршрутът започва от Калафат (59 м надморска височина, 0.1% наклон) и следва третата тераса на Дунав в равнината на Бъйлещ до Пояна маре (км 13.6; 43 м надморска височина; 1.3% наклон). Белведере точка – пановамата над Калафат, възможността да се посети Видин по моста. От Пояна Маре, трасето запова да катери бавно в посока Бъйлещ (км 47; 59 м надморска височина, 0.3% наклон). Между Бъйлещ и Джюрджица (км 70.4; 66 м надморска височина, 0,7% наклон), трасето остава относително равно с малка разлика във височината. От Джюрджица до Сегарчя се преминава през най-трудните части на изкачване, като точката на максимално натоварване е при км 83.2 (126 м надморска височина и наклон 9,6%). Белведере точка – винарна Владенията на Короната. От Сегарчя, маршрута променя посоката си на югоизток – юг, слизайки почти паралелно на река Жиу до Дръник. Между Дръник и Долината на Станчю имаме участък на интензивно спускане. Между Долината на Станчю и Мурта се извършва преминаването на долината на река Жиу от запад на изток, като надморската височина пада до 45 м (км 103.1; -0.1% наклон). От Мурта следва интензивно изкачване, което припокрива терасите на река Жиу чак до Данеци (км 119.3; 120 м надморска височина, 0% наклон). От Данеци маршрута е сравнително равен, преминавайки през селата Добротещи, Зворска и Редя, с малки разлики в надморската височина, а крайната точка е град Каракал (км 151.9, 107 м надморска височина, – 0.9% наклон). Белведере точка – забележителностите на Каракал.