Дробета Турну-Северин – Стрехая – Крайова

119,3 km 5h
Маршрутът започва от парка на розите в Дробета-Турну Северин (76 м надморска височина, 1,4% наклон) и се отправя към северния край на града. Маршрутът остава относително равен, пресичайки река Тополница (км 7.6, 76 м надморска височина, -2.1% наклон) и продължавата до Маловъц.
От Маловъц (км 11.2, 108 м надморска височина, 0,6% наклон), започва интензивно катерене, с много голяма разлика в нивото, до км 19.7 (435 м надморска височина, 4,3% наклон). От тази точка, маршрутът се спуска много бързо през долината на река Кошущицей (км 23, надморска височина 265 м, -4.2% наклон), в близост до село Кръгуещи.
При км 26,7 (293 м надморска височина -4.2% наклон), в близост до Ракова, маршрутът започва да се спуска, пресича на левия бряг на река Кошущя (км 30.8, 230 м надморска височина, 0,4% наклон) и върви успоредно на течението на река Кошущица чак до вливането и в река Кошущя (км 40.1, 200 м надморска височина, 0.5% наклон). В близост до Чьовърнашани, трасето преминава от дясната страна на река Кошущя, следвайки посоката и на вливане. В Коркова (км 59.6, 160 м надморска височина, 3,1% наклон), в близост до вливането на Кошущя в Мотру маршрута променя посоката на югоизток, следвайки десния бряг на река Мотру преминавайки през Стрехая (км 75.1 , 143 м надморска височина).

От Гура Мотрулуй (км 102.1, 125 м надморска височина, 0.8% наклон), при вливането на реката в Жиу, трасето следва дясната страна на Жиу, като се поддържа бавно спускане и преминава през населените места Бралощица (км 111.6 110 m надморска височина, 3,3% наклон) и Сцъещи (км 118.2, 105 m надморска височина, 0,7% наклон).

При Бряста трасето пресича река Жиу (км 137.8, 85 м надморска височина, 2,1% наклон), влизайки в Крайова, където маршрута приключва при ботаническата градина (км 114.5, 91 м надморска височина, 0,9% наклон).