Дробета Турну-Северин – Рогова – Вънжу маре – Пътулеле – Груя – Гърла маре – Салчия – Калафат

117 km 4:50 h
Маршрутът с вписва в котловинната част на Северин, в южната част на платото Мехединци, югозападния край на възвишението Бълъчица, част от Гетското възвишение, в долината на Блъхница и Бъилещилор, части от голямата долина Олтения. Особеността на релефа се определя от стъпалообразното отваряне на запад и югозапад към Дунавската равнина. Специфичността на природната рамка, асимилирана на низините и ниски хълмове, се дължи на относителна алтиметрична монотонност, най-вече с равнинен аспект и ниска височина. Маршрутът следва постоянно място на контакт между Дунавската равнина и терасите на река Дунав. Определящите характеристики на природния компонент подчертават формите на релефа, развити върху пясък (пясъчни дюни на юг от Вънжу Маре), но и форми на на речен релеф: езера/потоци, които обикновено се групират заедно с река Дунав (есерото Гърла Маре и блатото Врата, в близост до село Гърла Маре, езерото Мъглавит, езерото Голенци близо до Четате) изоставени меандри, странични ръкави, острови (остров Шимиан, в района на Дробета Турну Северин, остров Корбул, близо до Хинова). От тази гледна точка, зоната на покритие се характеризира с относителна крехкост и нестабилност, засегната от периодичното разливане на реката, което предполага непрекъсната промяна в микрорелефа. Междувременно, климатичните условия допринасят за създаването на благоприятна атмосфера на пътуването, температурата и валежите в Олтенската равнина се характеризират с ниска годишна топлинна амплитуда, вариращи от 9-11 ° С, често засегнати от суша, ниска средна влажност с валежи между 400-500 м се дължи на факта, че трасето е част от умерено-континентален климат, характеризиращ се с мека зима и горещо лято, но и белязана от присъствието на Средиземно климат. Облачността е ниска, преобладаваща в междинните сезони, особено през пролетта и началото на лятото, поради честото проникването на средиземноморски циклони.