Гюргево – Ойнаку – Фрътещи – Бъняса – Комана – Прунду – Гряка – Късчиоареле – Олтеница

76,5 km 3 h 10 min

Маршрутът започва от парк Дунавска звезда в Гюргево (21 м надморска височина, 0,6% наклон) и се отправя към североизточния изход на града. Извън града, пътят е сравнително равен, с малки различия в надморската височина, следвайки границата между Дунавската равнина и ниската тераса на Дунав. При км 12.7 (35 м надморска височина, 2,0% наклон) след преминаване над река Дая започва интензивно изкачване, което маркира преминаването от долната тераса на Дунав към високото плато на Бурназу. След това изкачване, по трасето има няколко участъка на катерене-спускане, с малка разлика в нивата между Плопшору и Бъняса. От Бъняса до км 36.9 (89 м надморска височина, 0.1% наклон) маршрут е относително равен, с незначителни разлики във височината и преминава през Природен парк Комана, преди да достигне до Прунду. От този момент започва спускане до км 42.2 (69 м надморска височина -1.3% наклон), който бележи прехода от високото плато към горната тераса на Дунав. От тук, до км 54.7 (70 м надморска височина, 1,7% наклон), трасето остава относително равно, с малка разлика във височината. Между км 54.7 и км 62.4 (58 м надморска височина), маршрута има две участъка на интензивно катерене и спускане, които съответстват на преминаването около няколко езера в долината на Збоюл. От км 62.4 маршрутът започва леко спускане до Гирноги, км 68.8 (51 м надморска височина; -0.1% наклон), маркирайки връщането на трасето в долината на река Дунав. Преди Олтеница маршрута пресича река Арджеш , крайната точка е Парк Олтеница (км 76.5; 18 м надморска височина -1.1% наклон).