МАРШРУТ: ГОРНА ОРЯХОВИЦА – АРБАНАСИ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

8 км.

25 мин.

Горна Оряховица

Описание на маршрута:

Село Арбанаси е разположено на високо плато на 8 км от град Горна Оряховица. Известно е, че селото е съществувало още по време на Втората българска държава (1185 г. – 1393 г.). Тогава болярите от столицата Търново го използвали за лятна резиденция. Според легендата тук търновските царе са секли монети. Днес Арбанаси е притегателен център за български и чуждестранни туристи с богата база за настаняване и изхранване и един от центровете на българската култура.