Маршрут: Гр. Видин – гр. Калафат

16 км.

45 мин.

Видин, Калафат

Описание на маршрута:

Ниво на интензивност на трафика: до моста се стига по слабо натоварен път, след което поемате по велосипедната алея на самия мост, която се намира в само в лявото платно. Трафика от митницата до гр.Калафат е среден.